فایل ورد word بررسي تحمل به شوري در ژنوتيپ هاي سورگم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench) در مرحله گياهچه اي و ارتباط آن با نشانگرهاي ريزماهواره

فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تحمل به شوري در ژنوتيپ هاي سورگم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench) در مرحله گياهچه اي و ارتباط آن با نشانگرهاي ريزماهواره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد word بررسي تحمل به شوري در ژنوتيپ هاي سورگم دانه اي (Sorghum bicolor L. Moench) در مرحله گياهچه اي و ارتباط آن با نشانگرهاي ريزماهواره : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تنش هاي محيطي

فایل ورد word تاثير فواصل آبياري و زمان برداشت بر عملکرد دانه و اسانس انيسون (.Pimpinella anisum L)

 مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير فواصل آبياري و زمان برداشت بر عملکرد دانه و اسانس انيسون (.Pimpinella anisum L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد word تاثير فواصل آبياري و زمان برداشت بر عملکرد دانه و اسانس انيسون (.Pimpinella anisum L) : سال انتشار : 1393نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران)تعداد صفحات :10لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. كلید واژه: انیسون، دور آبیاری، عملکرد دانه، محتوای اسا

فایل ورد word تاثير نوسانات سطح آب دريا بر رخساره هاي رسوبي در سازند مزدوران، باختر کپه داغ

صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير نوسانات سطح آب دريا بر رخساره هاي رسوبي در سازند مزدوران، باختر کپه داغ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد word تاثير نوسانات سطح آب دريا بر رخساره هاي رسوبي در سازند مزدوران، باختر کپه داغ : سال انتشار : 1393نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم زمينتعداد صفحات :16سازند کربناتی مزدوران در برش سطح الارضی باختر حوضه رسوبی کپه داغ، در شمال باختری شهرستان جاجرم، متشکل از دولومیت در بخش های قاعده ای و بالایی و سنگ